Redovisning

Vi erbjuder digital hantering av kund- och leverantörsfakturor och kvittoredovisning samt årstjänster.

Små och stora bolag

Vi erbjuder digital hantering av kund- och leverantörsfakturor och kvittoredovisning samt påminnelsehantering och detta i en nära relation med våra redovisningskonsulter. Du väljer om du önskar göra det löpande arbetet själv, delvis eller fullt ut med vår hjälp. Därtill hjälper vi såklart till med bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

Ansvarig Små-/ägarledda bolag

Emma Theodorsson

emma.theodorsson@advisorgruppen.se 036 - 440 70 57